Kamienie

Antokol, Wilno, 2010

Antokol, Wilno, 2010