Fotografia

Tempus Fugit

Wieczorne szlifowanie

Marsz, marsz, marsz .. biegiem, stój! idź..



Warszawa, 04.2011


Warszawa, 04.2011


Warszawa, 04.2011


Warszawa, 04.2011


Warszawa, 04.2011


[tx400@400; D76 1:1, 10min.]