Kentmere 100 i rodinal


Wypadało też zająć się Kentmere 100, który jako "naturalny kandydat prawicy" naturalnie nadawał się do kąpieli w rodinalu.

Kentmere 100/100 w dwukąpielowym rodinalu: 1+25@18C 3:15, i 1+100@18C 9:15.
Różnicy większej od jednokąpielowego HC-110 nie ma Happy Kontrast niski, duże pole do popisu pod powiększalnikiem.


K100_102-rodi-negK100_102-rodi-pos

(Minolta x700, Rokkor-X 45/2)