Fotografia

Tempus Fugit

Epifania


Polskie Prawosławie. Epifania, Święto Jordanu. Chrzest, odnowa. W kalendarzu juliańskim przypada na Święto Trzech Króli, zatem jest to zawsze 19.01 wg kalendarza gregoriańskiego. Liturgia bardzo podniosła, tajemnicza i dość płynna a śpiewna, dla niezwyczajnego człowieka, przywykłego raczej do świąt katolickich. Po mszy odbyła się procesja nad brzeg Bugu, celem dokonania symbolicznego chrztu w przeręblu wykutym w kształcie krzyża. Mróz, biało dookoła. Trochę za dużo fotografów.. :/


Cerkiew p.w. Św. Mikołaja

Liturgia

Liturgia 2

Procesja 1

Procesja 2


[HAF, Ilford HP5+ 400/320, D76 1+1@20C 13min]

c . d . n.