Fotografia

Tempus Fugit

Dialog społeczny - Manifa 2010

Tym razem wycieczka była dość krótka, ale pouczająca. Centrum Warszawy, pod Sejmem, spotkało sie spoleczeństwo, prezentując różne swe poglądy, korzystając z wolności zgromadzeń, z wolności słowa ..troszkę, jednak czegoś.. czegoś zabrakło w tych wszystkich wolnościach... Linie podziału natomiast, są bardzo widoczne.. pytanie: zabezpieczają, czy wymuszają? :](Voigtlander Bessa R2; Ultron 35/1.7; Rollei Super Pan 200; A49 1:1, 22'C 13.5min; microtek i800Pro)