Fotografia

Tempus Fugit

Droga do pracy cz. 4

Zarejestrujemy jeszcze co w marcu słonko widziało w Śródmieściu i przeniesiemy się gdzie indziej..


35tx400d7613_40


35tx400d7613_23


35ef160fx1511_3


35tx400d7613_15

[Kodak 400TX@400; D76 1:3@20C 20min]